HE
  |  
EN        
    HE
  |  
EN        

10

קישורים שימושיים

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה
Friends of Ethiopian Jews
טק קריירה - מרכז הכשרה טכנולוגית ליוצאי אתיופיה בישראל
טבקה - משפט וצדק לעולי אתיופיה (ע"ר)
הקרן החדשה לישראל
שתי"ל - שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי
חברים בטבע - העצמה קהילתית
אתר "הסטודנט"